Stiftelsen för mediestudier

Stiftelsen för Mediestudier bildades 2014 för att garantera Institutet för Mediestudiers långsiktiga inriktning och finansiering.

Styrelsen, Stiftelsen för mediestudier

Ordförande:
Therese Svanström, ordförande TCO

Ledamöter:
Jacob Lund, kommunikations- och hållbarhetschef, Investor
Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet

Adjungerad ledamot:
Karin Hübinette, ordförande Institutet för mediestudier

Revisorer:
Fredrik Lundberg, auktoriserad revisor

Suppleant: Benny Svensson, auktoriserad revisor

Bidragsgivare – i dag och tidigare

 • Ericsson
 • Investor AB
 • LO
 • Riksidrottsförbundet
 • Saco
 • SEB
 • Stora Enso
 • Svenska Kyrkan
 • Svenskt Näringsliv
 • TCO
 • TeliaSonera
 • Volvo AB
 • Josefsson Foundation
 • Riksbankens Jubileumsfond

Mediestudier stiftades av:

 • DIK förbundet
 • Ericsson
 • Investor AB
 • LO
 • Riksidrottsförbundet
 • Saco
 • SEB
 • Svenska Kyrkan
 • Svenskt Näringsliv
 • TCO
 • TeliaSonera
 • Volvo AB
 • Stora Enso
 • Stiftelsen för Mediestudier