Personuppgiftspolicy

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om de rättigheter du har när du använder vår webbplats.

Institutet för mediestudier tillämpar Nordicom dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

På den här sidan samlar vi information om hur personuppgifter behandlas vid Institutet för mediestudier. Har du ytterligare frågor om behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Göteborgs universitets dataskyddsombud via dataskyddsombud@mediestudier.se.

Institutet för mediestudier behandlar personuppgifter i och för vårt uppdrag att förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation. Det handlar främst om uppgifter såsom namn, e-postadress och postadress. Vi behandlar bara personuppgifter som har till syfte att understödja vårt uppdrag.

Vilka personuppgifter samlar Institutet för mediestudier in?

  • Institutet för mediestudier behandlar personuppgifter för olika syften inom verksamheten. I de här situationerna samlar vi in personuppgifter:
  • När du registrerar dig som prenumerant på något av våra nyhetsbrev/pressmeddelanden.
  • När du beställer en publikation av oss.
  • När du anmäler dig till någon av våra konferenser, webbinarier eller seminarier.
  • När du som redaktör, författare eller expertgranskare bidrar till någon av våra publikationer.

Den information som vi samlar in beror på vad som är relevant för respektive kategori, oftast handlar det om namn, e-postadress, postadress, yrkestitel eller arbetsgivare. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter eller uppgifter om till exempel personnummer.

Vem kan komma att ta del av personuppgifter?

Institutet för mediestudier säljer inte personuppgifter till någon. Vi delar inte heller med oss av personuppgifter, förutom då det krävs för att kunna fullgöra ett ändamål, t ex en beställning av en rapport, etc.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast så länge som de behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen av uppgifterna.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger den enskilde rätt att: begära ut information om vilka uppgifter som behandlas om denne, begära att få personuppgifter rättade om de skulle vara felaktiga och att få sina uppgifter raderade när de inte längre behövs för att uppfylla de ändamål som de samlades in för. I vissa fall har den enskilde också rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas genom att de bara får behandlas för specifika ändamål eller att invända mot att personuppgifter behandlas över huvud taget.

Om du vill veta mer

Dataskyddsombud, Institutet för mediestudier

dataskyddsombud@mediestudier.se