Om Mediestudier

Med hjälp av forskning ska Institutet för mediestudier öka kunskapen om hur medier agerar och fungerar. Ytterst handlar det om journalistikens roll i en fun­gerande demokrati: att granska makten och skildra verkligheten.

OM OSS

Vi studerar och granskar medier

Vårt mål är genom att initiera egen forskning eller sprida andras forskning lägga grunden för en saklig och framåtsyftande diskussion om mediernas funktion i samhället. Det gör vi genom rapporter, seminarier och debattmaterial.

Institutet är partipolitiskt oberoende och stöds av såväl civilsamhället som fackförbund och näringsliv. Vår forskning finansieras av bland andra Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelseAnne­Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning samt Stiftelsen Natur & Kultur.

På kansliet arbetar:
Föreståndare, Ulrika Beck-Friis
070-513 52 55, ulrika@mediestudier.se

Programredaktör, Jonathan Lundqvist
070-551 21 50, jonathan@mediestudier.se

Adress:
Institutet för Mediestudier
c/o Blå kontoret
Drottninggatan 104
111 60 Stockholm

Organisationsnummer: 802474-6128
Bankgiro: 509-0477

Rapporter

Vi publicerar årligen en handfull rapporter och antologier där forskare fått undersöka någon del av mediesverige.

Seminarium

För att fördjupa diskussionen om medier och samhälle med kunskap från våra rapporter samlar vi beslutsfattare och experter för samtal i seminarieform.

Poddar

Det lite snabbare poddformatet passar bra för snabba kommentarer kring forskningsläge eller liknande.