SEMINARIUM

Medieetik och offentlighet

Martin Ahlquist, Tomas Brytting, Charlotta Buxton, Aina Maja Hall, Nicklas Håkansson, Torbjörn von Krogh, Lisa Lindberg, Karin Olsson, Caspar Opitz, Alexandra Severinson, Ola Sigvardsson, Ulrika Beck-Friis

Medier, oavsett om de är etablerade tidningar eller sociala sajter på någon ytterkant, kritiseras ofta för uthängningar av eller drev mot såväl enskilda personer som mer kända samhällsaktörer. Frågan är om det blivit sämre eller bättre än förr? Och hur rättssäkert är ett system som inte baseras på praxis?

Rapporten Medier och offentlighet lanseras vid ett webbsänt seminarium som bland annat diskuterar följande frågor:

  • Är namnpublicering den viktigaste frågan för medieetikens gränser – eller är det bara den tydligaste?
  • Vad är styrkan och svagheten i ett självreglerande system? Får de som anmäler någon verklig upprättelse?
  • Hur ser utvecklingen ut framåt? Hårdare, mjukare eller mer av samma regler?

Medverkande:

Sven Hagströmer, affärsman och tidigare allmänhetens representant i Mediernas etiknämnd
Nicklas Håkansson, forskare vid JMG, Göteborgs universitet
Lisa Lindberg, journalistikstudent, Göteborgs universitet
Caspar Opitz, medieombudsman
Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen

Samtalet modereras av Ulrika Beck-Friis, föreståndare vid Institutet för mediestudier