SEMINARIUM

Medierna och energipolitiska beslut

Susanna Baltscheffsky, Lina Bertling Tjernberg, Mikael Granberg, Ulrika Beck-Friis

Hur klarar egentligen medierna att rapportera om komplicerade politiska energibeslut? Det är kärnfrågan för rapporten Medierna och energipolitiska beslut. Utgångspunkten i granskningen är de fem energipolitiska regeringsbeslut mellan 2003 och 2020 som under hösten 2023 fick svidande kritik av Riksrevisionen. Motiveringen var att besluten var dåligt underbyggda och brast i konsekvensanalys. Samma kritik skulle kunna riktas mot mediernas rapportering, enligt professor Mikael Granberg, ansvarig för Mediestudiers rapport.

Rapporten lanserades vid ett webbsänt seminarium som bland annat diskuterar följande frågor:

  • Hur uppmärksammades besluten i tidningarna?
  • Hur hanterar medierna sin dubbla roll av både bevaka och bidra till opinionsbildning?
  • Hur hade medierapporteringen kunnat göras annorlunda?

Medverkande:
Susanna Baltscheffsky, vetenskapsjournalist
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid Kungliga Tekniska Högskolan
Mikael Granberg, professor i statsvetenskap vid Karlstad universitet och författare till Medierna och energipolitiska beslut

Samtalet modereras av Ulrika Beck-Friis, föreståndare vid Institutet för mediestudier.