RAPPORT

Vad händer med medieetiken?

Mikael Bergling, Martin Jönsson, Torbjörn von Krogh, Nils Funcke, Ulrica Widsell, Susanne Wigorts Yngvesson, Per Edgar Kokkvold, KG Hammar

De frivilliga självsaneringen är under omstöpning.
PCC, Press Complaints Commission, dödförklarades när ljusskygga metoder i brittisk press avslöjades 2011. Domaren Leveson har utrett övertrampen.
PON, Pressens opinionsnämnd, hanterar klagomål mot svenska tidningars publiceringar.
MEN, Mediernas etiska nämnd, föreslås eventuellt ersätta PON för att även hantera klagomål mot publiceringar i radio och tv.
YEN, Yrkesetiska nämnden inom Journalistförbundet hanterar klagomål mot journalisters arbetsmetoder. Diskussion pågår om nämndens effektivitet och eventuella koppling till MEN.
Frågorna kring medieetiken fördjupas och diskuteras av frilansjournalisten Mikael Bergling, Sveriges Radios biträdande programdirektör  ( tidigare SvD), Sim(o)s föreståndare , utredaren Nils Funcke, YENs ordförande, etikforskaren Susanne Wigorts Yngvesson och av generalsekreteraren i Nors Presseforbund Per Edgar Kokkvold.
Bortom alla institutioner finns levande människor – vilket ansvar har den enskilde journalisten? Förre ärkebiskopen KG Hammar reflekterar.

medieetik

Mer liknande läsning

No items found