RAPPORT

Sprickorna i muren

Patrik Lundell, Bitte Hammargren, Yasmine El Rafie, Niklas Ekdal

Journalister har som få andra haft möjlighet att skriva sin egen historia och deras självbild har ibland okritiskt anammats av presshistoriker. Mediehistorikern Patrik Lundell vid Lunds universitet ifrågasätter etablerad historieskrivning och redovisar en motbild.

Svenska Dagbladets korrespondent Bitte Hammargren berättar om sitt arbete på plats i Tunisien, Egypten och Libyen där diktaturerna störtats. Tydliga och kunniga avsändare behövs för att skildra långa förlopp understryker hon.

Journalisten Yasmine El Rafie, som under den arabiska våren fungerade som en svensk informationsnod på twitter och Facebook, lyfter fram de sociala mediernas fördelar i rapporteringen.

Frilansskribenten Niklas Ekdal iakttar journalistikens nedmontering när politiken omvandlas till prförpackade expertutlåtanden.

Tre ämnesområden som behandlas i denna annorlunda årsrapport 2011/2012 om journalistik, medier och medieforskning från Sim(o), Institutet för mediestudier.