Report: Mediestudiers årsbok 2017 cover image
RAPPORT

Mediestudiers årsbok 2017

99 Kr
Ulrika Andersson, Tobias Egge, Camilla Minnhagen, Madeleine Thor, Erika Hellekant Rowe, Michael Karlsson, Karolina Olga Nord, Gunnar Nygren, Jonas Ohlsson, Carina Tenor,Lars Truedson (red)

I årsboken är fokus på lokaljournalistik och kommunbevakning.
• Hur många kommuner saknar bemannad redaktion?
• Hur snabbt minskar antalet journalister i landet?
• Hur bedömer kommunerna att journalistiken utvecklas?
• Lyckas medierna hålla uppe rapporteringen om kommunpolitiken i hela landet?

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den svenska journalistiken. Genom några årligen återkommande studier och några särskilda för respektive år försöker vi svara på hur bra journalistiken lever upp till sin grundläggande samhällsuppgift. I årsboken är fokus på lokaljournalistik och kommunbevakning. Vår bedömning är att detta är den av branschens ekonomiska svårigheter mest utsatta delen av journalistikens kärnuppgift i samhället.
Vi sammanfattar tillståndet för journalistiken 2017 – med fokus på den lokala rapporteringen. Kolla läget i din kommun: kommunerna.mediestudier.se

Författare: Ulrika Andersson, docent, Göteborgs universitet Tobias Egge, Camilla Minnhagen och Madeleine Thor, Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) Erika Hellekant Rowe, lektor, Karlstads universitet Michael Karlsson, professor, Karlstads universitet Karolina Olga Nord, forskningsassistent, Södertörns högskola Gunnar Nygren, professor i journalistik, Södertörns högskola Jonas Ohlsson, fil dr, Göteborgs universitet Carina Tenor, journalist och projektforskare, Södertörns högskola Lars Truedson (red), föreståndare, Institutet för Mediestudier

Mediestudiers Årsböcker

Mer liknande läsning

No items found