Report: Medieexplosion – men journalistiken pressas cover image
RAPPORT

Medieexplosion – men journalistiken pressas

Jonas Ohlsson, Lars Truedson

Mediemarknaden har förändrats totalt på ett kvartssekel. Institutet för Mediestudier visar i en unik sammanställning hur nyhetsmedierna utvecklas från en marknad delad mellan public service och dagspress till dagens mångfacetterade bild. Från en mediemarknad där journalistiken dominerade till en situation med fler medieslag, större utbud, mer konsumtion mätt i både tid och pengar. Men med mindre resurser till journalistik.

Vad innebär denna fundamentala förändring för branschen, för samhället – för demokratin?

Jonas Ohlsson, fil dr, är ekonom och medieforskare vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Mediestudier.