RAPPORT

Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning?

Ingela Wadbring

Kommersialisering anges ofta som orsak till journalistikens och mediernas förflackning. Såväl i vetenskapliga artiklar som i allmän debatt hävdas att ökad konkurrens leder till slätstruket innehåll för att locka en stor publik.
Finns det en självklar koppling mellan mediemarknadens förändring och journalistikens utveckling?
Medieforskaren Ingela Wadbring analyserar ämnet
utifrån en granskning av Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten åren 1960–2010.
En slutsats är att diskussionen snarare bör handla om professionaliseringens effekter än om kommersialisering.

Ingela Wadbring är professor i medieutveckling
vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Hennes huvudsakliga
forskningsområde handlar om hur mediestrukturer,
medieinnehåll och mediekonsumtion förändras över tid