Report: Mediestudiers årsbok 2023 cover image
RAPPORT

Mediestudiers årsbok 2023

Annonsras och sparpaket

99 Kr
Thor Gjermund Eriksen, Per Henckel, Olle Lidbom, Martin Olsson, Caspar Opitz, Mart Ots, Madeleine Thor, Leonard Wallentin, Olle Zachrison

Vid utgången av ett ekonomiskt stentufft år, där hårda sparpaket inom såväl public service som kommersiella medier har stått som spön i backen, och där vi dessutom sett det kraftigaste tappet på annonssidan sedan finanskrisen 2009, presenterar Institutet för mediestudier vår årsbok för 2023. Det är nionde året i rad som Mediestudier tar tempen på tillståndet för journalistiken – ur flera olika infallsvinklar. 

Några av de viktigaste slutsatserna är:

  • Inflation, ras på annonsmarknaden och ökade kostnader på alla områden har slagit hårt mot mediebranschen 2023.
  • Tappet på annonsmarknaden är det kraftigaste sedan finanskrisen 2009 och en central förklaring till den ekonomiska krisen.
  • Antalet lokalredaktioner är i princip oförändrat jämfört med förra året. Samtidigt skapar den pressade ekonomin oro inför 2024.