Report: Mediestudiers årsbok 2021 cover image
RAPPORT

Mediestudiers årsbok 2021

99 Kr
Kajsa Carlsson (RED), Ulrika Facht, Karl-Arvid Färm, Per Henckel, Olle Lidbom, Lars Nord, Carina Tenor, Madeleine Thor, Leonard Wallentin, Jenny Wiik

Reklamköpen i nyhetsmedier sjönk under pandemin ännu kraftigare än tidigare, 2020 minskade reklamomsättningen med 700 miljoner kronor. Finns det en lösning framåt för mediehusen trots kraftigt minskade reklamintäkter?

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den svenska journalistiken. Genom återkommande studier försöker årsboken svara på hur journalistiken lever upp till grundläggande samhällsuppgifter. Fokus ligger på lokaljournalistik och hur den påverkas av mediernas strukturella omställning – en övergång till en i huvudsak läsarfinansierad journalistik på digitala plattformar. 

Läget för den lokala journalistiken i varje kommun finns på:
https://kommundatabas.mediestudier.se

Innehållsförteckingarrow_drop_down
Mediestudiers Årsböcker

Mer liknande läsning

No items found